Všeobecné vyhlásenie

Prevádzkovateľom webovej stránky amresort.sk je:

ARIETES RESORT s. r. o.
Vihorlatská 40, 040 01 Košice
IČO: 53 716 469
DIČ : 2121522018

zapísaná v OR OS Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 51487/V
Tatrabanka SK17 1100 0000 0029 4611 2619

 

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti ARIETES RESORT s.r.o. https://www.amresort.sk (ďalej len "AM RESORT") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti AM RESORT. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. AM RESORT zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

AM RESORT si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti AM RESORT alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou AM RESORT. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti AM RESORT.